Aktualizacja przez Zune zakończona błędem?

|

Tym oto spisem wszystkich możliwych kodów usterek ułatwimy sobie i innym nerwów w przypadku niepowodzenia aktualizacji dokonanej przez program Zune.

Generalnie napotkane błędy możemy podzielić na trzy grupy:
• typowo techniczne jak brak połączenia lub połączenie przez Hub oraz rozładowana bateria
• użytkowe, przez zapełnienie pamięci telefonu ponad limit potrzebny do aktualizacji bądź złą datę i czas
• problemy sterowników i ich braku lub inne konflikty sprzętowe na drodze telefon ->komputer

Każda z tych grup ma swoje rozwiązania które zostały wymienione na tej ilustracji wraz z listą błędów.

Gdy nasz błąd pokrywa się z błędem przy którym jest ikona Fix it to pobieramy zawartość z linka i postępujemy według wskazówek na ekranie.

Natomiast w sytuacji gdzie nasze błędy to:
• 80180080,
• 800705B4
• 80180048
• C101002E

Musimy pobrać i zainstalować na komputerze aplikację Windows Phone Support Tool w wersji:
• dla systemu 32- bitowego WPSupportToolv2-x86.msi
• dla systemu 64-bitowego WPSupportToolv2-amd64.msi

WAŻNE: NIE należy używać narzędzia Windows Phone Support Tool, jeśli nie został wyświetlony jeden z komunikatów o błędzie wymienionych powyżej.

W poniższych krokach opisano sposób pobierania narzędzia Windows Support Tool i korzystania z niego w celu rozwiązywanie problemów z instalacją.

• odłącz kabel USB od telefonu
• zainstaluj odpowiednią wersję aplikacji z linków powyżej
• wykonaj czynności niezbędne do zainstalowania narzędzia Windows Phone Support Tool
• po ukończeniu kliknij przycisk Start, wskaż pozycję Wszystkie programy, a następnie kliknij pozycję Windows Phone Support Tool na liście programów
• uruchom ponownie telefon: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power, aż zostanie wyświetlony komunikat Przesuń w dół, aby wyłączyć, a następnie wyłącz urządzenie w ten sposób. Po wyłączeniu telefonu naciśnij ponownie przycisk Power, aby go włączyć
• gdy telefon się włączy, naciśnij i przytrzymaj przycisk Camera, aż do wyświetlenia ekranu podłączania do komputera (przedstawionego na końcu opisu tego kroku). Wyświetlenie tego ekranu może chwilę potrwać. Po wyświetleniu ekranu możesz zwolnić przycisk Camera
• ponownie podłącz telefon za pomocą kabla USB
• telefon zostanie wykryty przez komputer, a oprogramowanie Zune może zostać uruchomione automatycznie. Ten proces trwa często kilka minut.

 WAŻNE: Jeżeli oprogramowanie Zune zostanie uruchomione, zamknij je.

• w narzędziu Windows Phone Support Tool kliknij przycisk Przywróć

• jeśli narzędzie Windows Phone Support Tool wykryje problem niezgodności wersji narzędzia oraz oprogramowania Zune zainstalowanego na komputerze, wyświetlony może zostać błąd. Zaktualizuj do najnowszej wersji oprogramowanie Zune oraz narzędzie Windows Phone Support Tool i spróbuj ponownie
• narzędzie Windows Phone Support Tool zainstaluje aktualizację, która rozwiąże problem, po czym uruchomi telefon ponownie. Jeśli telefon jest zablokowany, wprowadź hasło po wyświetleniu monitu.
• gdy zobaczysz komunikat „Urządzenie zostało zaktualizowane” u dołu ekranu, zamknij narzędzie Windows Phone Support Tool i odłącz telefon

• ponownie podłącz telefon do komputera, aby zainstalować najnowszą aktualizację telefonu za pomocą oprogramowania Zune. Aby zaktualizować telefon za pomocą oprogramowania Zune, kliknij kolejno polecenia Ustawienia, Telefon, a następnie Aktualizuj.

źródło: support.microsoft.com