Nokia Lumia 710 – Hardware i Software Reset

|

Hardware Reset

Jeśli telefon nam się zablokuje/zatnie/zawiesi musimy oczywiście wykonać HR. W przeciwieństwie do Lumia 800, HR w Lumia 710 wykonujemy standardowo jak w większości telefonów. Aby wykonać HR po prostu wyjmij i włóż baterię oraz włącz telefon.

Software Reset

Opcja 1

Używamy tej opcji, jeśli znamy kod blokady. Tracimy wszystkie dane!

Wejdź w Ustawienia -> Informacje -> Resetuj telefon

Opcja 2

Używamy tej opcji, jeśli telefon jest zablokowany i nie znamy kodu blokady. Tracimy wszystkie dane!

Krok 1

Upewnij się, że telefon jest wyłączony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności w dół, zasilania i aparatu.

Krok 2

Gdy telefon zawibruje zwolnij przycisk zasilania.

Krok 3

Trzymaj przycisk głośności w dół i aparatu przez kolejne 5 sekund, a następnie zwolnij klawisze.

Krok 4

Telefon się zrestartuje i uruchomi automatycznie.

źródło: SM L1&L2 od Nokii